Фахівцям

Стратегія лікування когнітивних розладів при хронічній ішемії мозку і початкових проявах недостатності кровопостачання мозку

Порушення мозкового кровообігу є найважливішою медико-соціальною проблемою, що зумовлено їх високою частотою в структурі захворюваності і смертності, а також значними показниками інвалідизації населення. 
Виразність когнітивного дефіциту у хворих з цереброваскулярною патологією в більшій мірі корелює не з великими інфарктами, викликаними ураженням великих мозкових артерій, а з мікроваскулярною патологією (мікроінфарктами, множинними лакунарними інфарктами, мікрокрововиливами), а також з церебральною атрофією, яка може бути наслідком судинного ураження мозку і специфічного нейродегенеративного процесу. Оскільки ефективність лікування виражених когнітивних порушень є складною медичною проблемою, то альтернативою може бути стратегія зниження розвитку когнітивних порушень на початкових етапах захворювання і поступового зниження їх прогресування. У статті представлені характеристика, опис, результати міжнародних досліджень застосування складових, які входять в комплексні рослинні препарати Мемокор і Неокардил.